Monday, September 27, 2021

Fakte që tregojnë për kalimin e UFO-ve në Kosovë

a mbetet ‘enigmë’ sa i përket ekzistencës ose jo të tyre, është një fotografi interesante që është postuar në faqen në fjalë.

Në një fotografi tregon se UFO-t apo pjatat fluturuese, kanë kaluar në Kanada në vitin 1937, në Amerikë në vitin 2017, ndërsa me interesante është piktura e cila është realizuar në Kosovë në vitin 1327, e në të cilën shihen në formë vizatimi edhe disa dy UFO.Image