Monday, September 20, 2021

Fëmija i humbur në terrin e luftës, sot major i FSK-së

Oficeri ushtarak i Kosovës, Dedë Hiseni, më 1998, ishte fëmijë i humbur dhe i pashpresë. Ai thotë se peripecitë e tmerrshme të luftës, e kanë shndërruar në atë që është sot. Në historinë e tij jetësore është e përfshirë edhe humanistja britanike Sally Becker.

Oficeri ushtarak i Kosovës, Dedë Hiseni, më 1998, ishte fëmijë i humbur dhe i pashpresë. Ai thotë se peripecitë e tmerrshme të luftës, e kanë shndërruar në atë që është sot. Në historinë e tij jetësore është e përfshirë edhe humanistja britanike Sally Becker.

LINKU