Lajme

Lënda e Haradinajt dhe Gucatit përfundon në apel, i pranohet ankesa për gabime në aktakuzë

Ministrja Hajdari deklarohet për aksidentin e sotëm: Një fëmijë u përplas në veturën time
4:58 / 1 April 2021

Gjykatësi i procedurës Paraprake, Nicollas Guillou, ka pranuar ankesën 5 pikëshe së Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt për aktakuzën ndaj tyre në dyshimet për shkeljet e mundshme ligjore që janë bërë ndaj tyre nga ana e Prokurorisë.


Gjykatësi francez ka aprovuar kërkesën e avokatëve të Nasim Haradinajt dhe Hysni Gucatit për ta dërguar lëndën në apel ku këta po kërkojnë hudhjen poshtë të aktakuzës ku sipas tyre ajo përmbanë gabime serioze të pretenduara.


Ankesat e Haradinajt dhe Gucatit janë në pesë pika dhe janë këto:


1 . Nëse Gjyqtari i Procedurës Paraprake gaboi kur gjeti se Aktakuza e Konfirmuar nuk ishte me të meta në mungesë të të dhënave të tjera për identitetin e bashkëkryerësve, duke pasur parasysh kërkesën për të dhënë në aktakuzë sa më shumë detaje sa të jetë e mundur në lidhje me identitetet e çdo bashkëkryerësi të pretenduar.

2 . Nëse Gjyqtari i Procedurës Paraprake gaboi kur gjeti se Aktakuza e Konfirmuar nuk ishte me të meta në mungesë të të dhënave të tjera për identitetin e bashkëpunëtorëve, duke pasur parasysh kërkesën për të dhënë në aktakuzë sa më shumë detaje sa të jetë e mundur në lidhje me identitetin e çdo bashkëpunëtori të pretenduar.

3.Nëse gjykatësi paragjyqësor gaboi duke gjetur se aktakuza e konfirmuar nuk ishte me të meta në mungesë të të dhënave të tjera për identitetin e personave të asistuar ose të nxitur, duke pasur parasysh kërkesën për të siguruar në padi sa më shumë detaje të jetë e mundur në lidhje me identitetin e ndonjë personi të asistuar ose të nxitur.

4.Nëse gjyqtari i procedurës paraprake gaboi kur zbuloi se nuk ishte një defekt në Aktakuzën e Konfirmuar për të përdorur formulën “dhe / ose” për t’iu referuar në mënyrë alternative bashkëkryerësit të akuzuar, pa emër ose bashkëpunëtorë pa emër kur atribuimi i veprimeve të pretenduara të ndërmarra, duke pasur parasysh kërkesën që nuk duhet të përdoren formulime të cilat krijojnë paqartësi për sa pretendohet përgjegjësia e të akuzuarit.

5.Nëse Aktakuza e Konfirmuar është me defekte në atë që pretendon Veprime “të panjohura” të cilat gjoja “mund” të kenë ndodhur pas “të njohurave” , veprime të cilat dyshohet se kanë ndodhur, duke pasur parasysh kërkesën që deklaratat e hapura në lidhje me faktet që mbështesin akuzat nuk janë lejohen, përveç nëse ato janë jashtëzakonisht të nevojshme, gjë që nuk është pohuar.
Në vendimin e tij për aprovimin e kërkesës, gjyqtari Guillou thotë se të pesë çështjet e ngritura, janë material që të lihen në Dhomat e Posaçme të Apelit, dhe një vendim nga kjo instancë do të ndikonte në zhvillimin më të drejtë dhe të shpejtë të procedurës.


“Gjykatësi paraprak gjykon se çështjet kanë të bëjnë me specifikën dhe qartësinë e një aktakuze dhe, duke nënkuptuar mjaftueshmërinë dhe afatet kohore të njoftimit të akuzave, të cilat mund të ndikojnë ndjeshëm në procedura të drejta dhe të shpejta, do të bënin të përfitojnë nga një përcaktim autoritativ nga Paneli i Gjykatës së Apelit në rastin më të shpejtë në procedurë për dy arsye. Së pari, një i tillë do të siguronte siguri juridike në lidhje me temat diskrete në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e standardeve ligjore për specifikën dhe qartësinë e aktakuzave në lidhje me gjetjet e lartpërmendura. Së dyti, një përcaktim i tillë mund të minimizojë vonesat pasuese dhe devijimin e burimeve gjatë gjykimit dhe procedurave të apelimit për të adresuar pretendimet në lidhje me njoftimet e pabazuara”, thuhet në vendim.


Për këtë ai ka kërkuar nga Apeli të marrë një vendim sa më të shpejtë.