Të fundit:

- Advertisement -

Dënohet me 7 vjet burgim dhe trajtim i detyruar psikiatrik e akuzuara për vrasjen e motrës

- Advertisement -

Gjykata Themelore në Prishtinë, ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarës F.S., lidhur me akuzën për vrasjen e motrës në Fushë-Kosovë. Ajo është dënuar me 7 vite burgim dhe ndaj është shqiptuar edhe masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik.

Sipas aktgjykimit, dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 7 vitesh, do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Në këtë dënim, të akuzuarës do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga 9 prilli 2021.

- Advertisement -

Sipas aktgjykimit, e njëjta u lirua nga pagesa e shpenzimeve të procedurës penale, pasi që rrezikohet gjendja materiale e saj.

- Advertisement -

Të fundit

- Advertisement -

Lajme të lidhura

- Advertisement -