E hënë, 2 Tetor, 2023

Edukimi medial nevojë e domosdoshme në shkolla

Në kohën kur shoqëria jonë bëhet gjithnjë e më e varur nga media për informacion, argëtim dhe komunikim, po bëhet më e rëndësishme se kurrë që nxënësit të pajisen me aftësitë e edukimit medial. Edukimi medial është aftësia për të analizuar, vlerësuar dhe komunikuar në mënyrë kritike mesazhet e medias dhe ndikimin e tyre në shoqëri.

Author: Elona Krasniqi

Në epokën e sotme dixhitale, nxënësit janë të ekspozuar ndaj një fushe të gjerë përmbajtjesh mediatike, nga artikujt e lajmeve deri te postimet në mediat sociale.

Shkollat duhet të përfshijnë edukimin medial në kurrikulën e tyre, duke u mësuar nxënësve se si të konsumojnë dhe prodhojnë media me një sy kritik që ata të jenë më të pajisur për të shfletuar në peizazhin dixhital dhe për të dalluar faktet nga trillimet. Hulumtimet tregojnë se shumë nxënësve u mungojnë aftësitë për të shfletuar në mënyrë efektive në këtë peizazh mediatik. Ata mund të mos jenë në gjendje të dallojnë faktin nga trillimi, kjo i lë ata të pambrojtur ndaj manipulimit, keqinformimit dhe dezinformimit.

Mësimi për edukimin medial u ofron nxënësve mjetet e nevojshme për të vlerësuar besueshmërinë e burimeve dhe mesazhet për saktësinë dhe paragjykimet. Nxënësit mësojnë se si të dallojnë propagandën dhe të analizojnë reklamat, duke u mundësuar atyre të vlerësojnë në mënyrë kritike median që konsumojnë. Këto aftësi janë thelbësore për suksesin akademik dhe suksesin e përgjithshëm të jetës, duke i përgatitur nxënësit të identifikojnë burime të besueshme dhe të marrin informata të sakta, mund t’i ndihmojë nxënësit të bëhen mendimtarë kritikë e më të aftë për të vlerësuar.

Përveç këtyre, media ka një ndikim të jashtëzakonshëm në formimin e mënyrës se si ne e shohim veten dhe botën përreth nesh, fakt që mund të kontribojë në çështje sociale si stereotipet, racizmi, seksizmi dhe imazhi i trupit në media apo media sociale. Mësimdhënia e edukimit mediatik në shkolla mund ta zbusë këtë duke i inkurajuar nxënësit të njohin stereotipet dhe paragjykimet negative, duke nxitur mirëkuptim dhe vlerësim më të madh për diversitetin. Mund t’a evitojë rrezikun e ekspozimit ndaj dhunës, sharjeve, fyerjeve dhe kthimit të tyre në shprehi për t’i përdorur në shoqëri.

Si përfundim, pasiqë nxënësit janë më të ndjeshëm ndaj përmbajtjeve që krijohen duhet të jenë të parët që mësojnë se si të sillen me këto informacione, të dijnë si të vërtetojnë që ajo çka kanë lexuar qëndron.

Përveç ndjeshmërisë, fëmijët janë gjenerata të cilët për pak kohë do të krijojnë ato përmbajtje mediatike dhe duhet të dijnë çka duhet të publikohet çka jo, cilat informacione kanë relevancë, dobishmëri dhe me interes për të tjerët. Edukimi medial është nevojë e domosdoshme në shkolla që nxënësit të përgatiten për botën ‘moderne’ dhe për menaxhimin e informacioneve të larmishme që ndodhen në të .

Të fundit

Shija e redaktorit

- Advertisement -
 
//BODY PART STICKY - Implement into the footer