Të fundit:

- Advertisement -

Shpallje e pavlefshme

- Advertisement -

Antigone Hasanaj shpall të pavlefshme deftesat  e klasesë I-VIII Sh.f.m.u Kuvendi i Drenicës

- Advertisement -

Të fundit

- Advertisement -

Lajme të lidhura

Shpallje e pavlefshme

Shpallje e pavlefshme

Shpallje e pavlefshme

Shpallje e pavlefshme

- Advertisement -