Të fundit:

- Advertisement -

Shpallje e pavlefshme

- Advertisement -

Fahredin Hoti shpall te pavlefshme deftesat e klases 1-8 Sh 28 Nentori Polac

- Advertisement -

Të fundit

- Advertisement -

Lajme të lidhura

Shpallje e pavlefshme

Shpallje e pavlefshme

Shpallje e pavlefshme

Shpallje e pavlefshme

- Advertisement -