Të fundit:

- Advertisement -

Shpallje e psvlefshme

- Advertisement -

Lorenza Jashari shpall te pavlefshme diplomen e shkolles mesem  Teknike Anton çeta

- Advertisement -

Të fundit

- Advertisement -

Lajme të lidhura

Shpallje e pavlefshme

Shpallje e pavlefshme

Shpallje e pavlefshme

Shpallje e pavlefshme

- Advertisement -