E mërkurë, 24 Korrik, 2024

Thirje për aplikim (dhenje të ofertes)

Emin.I Gerbeshi B.I me  numër unik 811120170    me seli ne Vushtrri fsh. Ropice

Pronar Emin Gerbeshi po kerkon nje ofertekontraktuseKompani teintresuara dhe te kualifikuara qe te dorzoj nje ofertePropozim përMallra-punetsherbimet Kshilluese ,si ne vijim për Kompanit e interesuara për ofertim te ketyre Makinave dhe paisjeve tjera bujqesoredhe energji solare.

1. Traktor Landini  minimum 75-4×4 55 W Me luge Ngarkuse
2. Rimorkio Celmak-kiper ne 3 anet frena hidrolik kanat te trefishta.
3. Frez Minos T-SR2100
4. Shperndarse Plehu  Fimaks 4 T
5. Mikser Fimaks 3M3 me ngarkuese hidraulik
6. Lidhese bari  XIPHA
7. Energji Solare 3KW

Kompanit e interesuara duhete te kontaktojne direkt te Emin.I GerbeshiB.I(perfituesit)

Nepermjet E-Mail apo tel per te kerkuar një ftese per kuetim te adresatte lartpermenduara me poshte.

 Afati per ftese per koutimsqarim te adresa e cekur me poshtë– 5 ditengga data e publikimit .

Afati I dorzimit te ofertave  10dite nga data e pranimit te ftesave per koutim , oferta dorzohete ne adresen e cekur ne fshatin Ropic KomunaVushtrrisë.

Per informata shtes nrt– +38349332223 [email protected]

Të fundit

Shija e redaktorit

- Advertisement -
 
//BODY PART STICKY - Implement into the footer