E martë, 23 Prill, 2024

Thirrje për aplikim [Dhenje të ofertes]

Emin.I Gerbeshi B.I me numër unik 811120170 me seli ne Vushtrri fsh. Ropice

Pronar Emin Gerbeshi po kerkon nje oferte –kontraktuse- Kompani te intresuara dhe te kualifikuara qe te dorzoj nje oferte –Propozim për Mallra-punet- sherbimet Kshilluese ,si ne vijim për Kompanit e interesuara për ofertim te ketyre Makinave dhe paisjeve tjera bujqesore dhe energji solare.

1. Traktor Landini minimum 75-4×4 55 W Me luge Ngarkuse
2. Rimorkio Celmak-kiper ne 3 anet frena hidrolik kanat te trefishta.
3. Frez Minos T-SR2100
4. Shperndarse Plehu Fimaks 4 T
5. Mikser Fimaks 3M3 me ngarkuese hidraulik
6. Lidhese bari XIPHA
7. Energji Solare 3KW
Kompanit e interesuara duhete te kontaktojne direkt te Emin.I Gerbeshi B.I(perfituesit)
Nepermjet E-Mail apo tel per te kerkuar një ftese per kuetim te adresat te lartpermenduara me poshte.

Afati per ftese per koutim –sqarim te adresa e cekur me poshtë- 5 dite ngga data e publikimit.

Afati I dorzimit te ofertave 10dite nga data e pranimit te ftesave per koutim , oferta dorzohete ne adresen e cekur ne fshatin Ropic Komuna Vushtrrisë.

Per informata shtes nrt- +38349332223 [email protected]

Të fundit

Shija e redaktorit

- Advertisement -
 
//BODY PART STICKY - Implement into the footer